Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste otwarcie wiaty św. Brata Alberta

Na wzgórzu Monastyr w rejonie Werchraty (gm. Horyniec-Zdrój) uroczyście otwarto wiatę turystyczną, w miejscu gdzie przed laty znajdowała się pustelnia św. Brata Alberta.

Powstała wiata będzie służyć turystom i pielgrzymom, zaś w czasie większych uroczystości może pełnić funkcję kaplicy. Uroczystość jej otwarcia i poświęcenia odbyła się w sobotę 30 czerwca. 


Poświęcenia nowej inwestycji turystycznej dokonał biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, który również przewodniczył uroczystej mszy świętej.


W uroczystości udział wzięli duchowni, mieszkańcy regionu, władze samorządowe ziemi lubaczowskiej, przedstawiciele instytucji publicznych i służb mundurowych, leśnicy z Podkarpacia na czele z dyrektor RDLP w Krośnie Grażyną Zagrobelną oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. 


Po mszy świętej tuż przy kaplicy posadzono dąb będący potomkiem słynnego Bartka.
Oprawę muzyczną zapewnili: zespół „Horynieckie Aniołki” i sygnaliści z zespołu „Echo Karpat” z RDLP w Krośnie.