Asset Publisher Asset Publisher

ROZSTRZYGNIĘCIE II ETAPU V KONKURSU WIEDZY O LESIE

W dniu 28.02.2019r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubaczów odbył się II etap V konkursu Wiedzy o Lesie.

Wzięło w nim udział łącznie 49 osób w tym:

Szkoły podstawowe: klasy IV-VI – 14 uczniów
Szkoły podstawowe: klasy VII-VIII oraz gimnazjum – 26 uczniów
Szkoły ponadgimnazjalne – 9 uczniów


    Celem konkursu było zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych, gospodarki leśnej i łowieckiej, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych, pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody wśród dzieci i młodzieży.

 
Wyniki konkursu:
Szkoły podstawowe: klasy IV-VI
I miejsce: Kamil Lichacz–Szkoła Podstawowa nr.1 w Lubaczowie  
               (34 punktów, w dogrywce 9 punktów)
II miejsce: Paulina Misztal- Szkoła Podstawowa nr. 2 w Lubaczowie 
                (34 punktów, w dogrywce 7 punktów)
III miejsce: Jakub Jabłoński – Szkoła Podstawowa w  Starym Dzikowie
                (31 punktów) 

Szkoły podstawowe: klasy VII-VIII oraz gimnazjum
           I miejsce: Olga Niemiec–Szkoła Podstawowa nr 2. W Lubaczowie
                          (34 punktów, w dogrywce 18 punktów)
           II miejsce: Marzena Chamiga- Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
                           (34 punktów, w dogrywce 13 punktów)
           III miejsce: Eunika Hrynek- Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
                           (33 punktów, w dogrywce 19 punktów)

Szkoły ponadgimnazjalne:

             I miejsce: Bartosz Szpond- LO Lubaczów 
                             (37 punktów)
             II miejsce: Anita Kudła – LO Lubaczów 
                             (35 punktów)
             III miejsce:  Patryk Kozioł- ZS Oleszyce 
                              (33 punktów)