Aktualności

Wśród lasów Nadleśnictwa położone są również szczególne obiekty jakimi są cmentarze – wojenne z I wojny światowej, a także parafialne, w miejscach nieistniejących wsi. Najcenniejszymi obiektami są cmentarze w Bruśnie Starym oraz Sieniawce.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna głównych gatunków lasotwórczych, przeznaczonego zarówno do sprzedaży hurtowej jak i detalicznej. Ponadto w okresie przedświątecznym w sprzedaży są dostępne także choinki.

Rekrutacja

Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że podania o pracę oraz CV będą przyjmowane wyłącznie w trakcie ogłoszonego naboru na określone stanowisko. Przesłanie podania oraz CV poza prowadzoną rekrutacją, będzie skutkowało usunięciem ww. pism (poprzez zniszczenie wersji papierowej lub kasowanie bez drukowania w wersji elektronicznej).