Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, sadzonek, choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna głównych gatunków lasotwórczych, przeznaczonego zarówno do sprzedaży hurtowej jak i detalicznej. Ponadto w okresie przedświątecznym w sprzedaży są dostępne także choinki.

Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że prowadzi sprzedaż drewna dla firm oraz odbiorców indywidualnych.
Zakupów drewna można dokonać za pośrednictwem Portalu E-drewno
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nadleśnictwa lub pod nr telefonu: 016 632 52 10


Aktualny cennik sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Lubaczów obowiązuje od 06.09.2019 r. 

Warunki prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów i usług w Nadleśnictwie Lubaczów reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów nr 8/2018 z dn. 13.03.2018 r.

Aktualny cennik sprzedaży detalicznej sadzonek w Nadleśnictwie Lubaczów, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów z dnia 10.03.2017 r.


Sprzedaż detaliczna odbywa się w siedzibach poszczególnych Leśnictw.
Sprzedaż drewna odbywa się w każdy wtorek (leśnictwa obrębu Lubaczów) i czwartek (leśnictwa obrębu Horyniec), w godz. 7:00-13:00, zaś wydawanie drewna ma miejsce w każdą środę (leśnictwa obrębu Lubaczów) i piątek (leśnictwa obrębu Horyniec) w godz. 7:00-15:00.

Od 17.05.2017 r. sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwie Młodów prowadzona będzie w każdy czwartek w kancelarii przy ul. Słowackiego 20 w Lubaczowie, zaś wydatek drewna będzie się odbywał w każdy piątek.


Informacja dla firm kupujących drewno.
Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że w dniu 27.09.2013 r. weszło w życie Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Pełna treść ww. Zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej portalu leśno-drzewnego
http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Reklamacje na surowiec drzewny będą rozpatrywane zgodnie z:

1) Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 5/2014 z 10.03.2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów

2) Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 12/2016 z 01.07.2016 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów

Aneks nr 1 z 17.05.2017 r. do Zarządzenia nr 12/2016 z 01.07.2016 r. ws. zmiany terminów sprzedaży i wywozu drewna zakupionego na rynku detalicznym w leśnictwie Młodów oraz wprowadzenia wzoru oświadczenia na zakup drewna na potrzeby działalności pomocniczej dla przedsiębiorców.