Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Krośnie jest posiadaczem jednego z najważniejszych certyfikatów przyznawanych gospodarce leśnej, a mianowicie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie jest posiadaczem certyfikatu PEFC o numerze PL PEFC-12/0026, który otrzymała w dniu 14.05.2012 r. Obejmuje on wszystkie nadleśnictwa działające w swoim obszarze administracyjnym.

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".
Nadleśnictwo Lubaczów posiada subcertyfikat o numerze 12-0026/25.

Z dniem 14.05.2015r. certyfikat ten został wznowiony i ważny jest do dnia 13.05.2018 r.

Materiały do pobrania