LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

TURNIEJ O „MISTRZA WIEDZY LEŚNEJ” ROZSTRZYGNIĘTY !

14 czerwca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie rozegrał się finał I edycji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej „Leśne potyczki”.

Turniej został zorganizowany przy współpracy Nadleśnictwa Lubaczów, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Broniewskiego w Lubaczowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.

„Leśne potyczki" adresowane do uczniów klas IV-VI lubaczowskich szkół podstawowych powstały w celu rozwijania  zainteresowań przyrodniczych oraz zachęcania dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności przyrodniczo- leśnych.  Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, podczas eliminacji szkolnych wyłoniono drużyny, które reprezentowały szkoły w finałowych rozgrywkach o tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej".

Turniej okazał się ciekawą formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności przyrodniczo – leśnych uczniów. Oprócz pytań teoretycznych uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami praktycznymi takimi jak: rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów, szyszek, grzybów, czy zwierząt leśnych.

Zorganizowane wydarzenie wzbudziło ogromne emocje zwłaszcza, że wraz z drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły przybyli również kibice - rówieśnicy, do których kierowane były niektóre pytania. Ostatecznie tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej" zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2, która oprócz tytułu wywalczyła również nagrodę pieniężną dla Szkoły ufundowaną przez Organizatorów. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do Turnieju serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.