LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Regionalne obchody Święta Lasu w Nadleśnictwie Lubaczów

30 kwietnia 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Lubaczów, w leśnictwie Budomierz, odbyły się regionalne obchody Święta Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Podczas uroczystości posadzono, w przedłużeniu zabytkowej alei lipowej w Hucie Kryształowej, przy nowo wybudowanej drodze leśnej, aleję lipową o długości 450 m, złożoną ze 120 lip.

Lipy posadzili, z pomocą pracowników Nadleśnictwa Lubaczów, zaproszeni goście reprezentujący instytucje i stowarzyszenia związane z miejscem sadzenia alei oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie.

Na pamiątkę posadzenia alei przy drodze ustawiono granitowy głaz z wyrytym napisem „Święto Lasu 2015", pod którym zakopano akt posadzenia o treści:

Święto Lasu 2015

Akt posadzenie alei lipowej w Hucie Kryształowej

30 kwietnia anno domini 2015, w ramach obchodów Święta Lasu, które to Święto Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej swoim honorowym patronatem od czasów II Rzeczypospolitej obejmują, dzieci i młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, z udziałem zaproszonych Wielce Szanownych Gości oraz leśników Nadleśnictwa Lubaczów 120 lip w kontynuacji zabytkowej alei lipowej w Hucie Kryształowej na chwałę Bożą i pożytek ludzi  posadziła.

Akt ten, w miejscu sadzenia, pod pamiątkowym głazem z wyrytym napisem: „Święto Lasu 2015", dla świadectwa dla przyszłych pokoleń 30 kwietnia 2015 r.  został zakopany.

Z leśnym pozdrowieniem Darz Bór, uczestnicy

W akcie wymieniono wszystkich uczestników.

Święto lasu ma już ponad 80-letnią tradycję i jest niewiele młodsze od Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe utworzonego w roku 1924. Pierwsze Święto Lasu obchodzono pod patronatem Prezydenta RP w Spale w 1933 roku.