LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Manewry ratowniczo-gaśnicze „Lubaczów 2014”

W dn. 19.09.2014r. w miejscowości Borowa Góra odbyły się praktyczne ćwiczenia w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych i gaśniczych podczas likwidacji występujących zagrożeń.

Organizatorami ćwiczenia były Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.


W ćwiczeniach praktycznych wzięły udział wytypowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i leżajskiego.
Warto dodać, że Nadleśnictwo Lubaczów również miało swój udział w ćwiczeniach, gdyż zadysponowało własny samochód patrolowo-gaśniczy i ciągnik z pługiem w celu wspomożenia działań ratowniczych.


Ćwiczenie odbywało się wg wcześniej przygotowanych scenariuszy, z których jeden dotyczył sytuacji w przypadku wystąpienia pożaru lasu, zaś drugi pozorował wypadek w komunikacji drogowej.


Celem przeprowadzonego ćwiczenia było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP, doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania się dużej ilości sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w czasie udzielania pierwszej pomocy, wypadku komunikacyjnego oraz gaszenia pożaru wielkopowierzchniowego.