LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Kornik ostrozębny u bram Nadleśnictwa Lubaczów

               W związku z pierwszymi  stwierdzeniami występowania kornika ostrozębnego w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa osłabionych klęską oblodzenia z 2013 roku, pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie przeprowadzili w dniu 1 czerwca 2016 r.  szkolenie dla leśniczych i pracowników działu gospodarki leśnej. Szkolenie składało się z części kameralnej, podczas której omówiono biologię kornika ostrozębnego oraz innych szkodników sosny stwierdzonych podczas rekonesansu na terenie leśnictwa Dziewięcierz:  rytownika dwuzębnego, cetyńca mniejszego i przypłaszczka granatka  oraz  części terenowej, na której pracownicy ZOL-u omówili charakterystyczne objawy żerowania ww. szkodników.