LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Konkurs plastyczny „Jesień w lesie” rozstrzygnięty

W dniu 18.12. 2014r. w siedzibie Nadleśnictwie Lubaczów nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Jesień w lesie”. Konkurs ten, skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 0-3 szkół podstawowych.

Celem konkursu było: rozwijanie  dziecięcej wyobraźni plastycznej, uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, a także możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości. Prace konkursowe mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną.


Do siedziby Nadleśnictwa spłynęły łącznie 862 prace z 3 Przedszkoli oraz 14 Szkół Podstawowych.
1.    Publiczne Przedszkole w Cieszanowie
2.    Miejskie Przedszkole nr 1  w Lubaczowie
3.    Miejskie Przedszkole nr 2 w Lubaczowie
4.    Szkoła Podstawowa w Werchracie
5.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie
6.    Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach
7.    Szkoła Podstawowa w Łukawcu
8.    Szkoła Podstawowa w Młodowie
9.    Szkoła Podstawowa w Nowym Siole
10.    Szkoła Podstawowa w Dachnowie
11.    Szkoła Podstawowa w Cewkowie
12.    Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej
13.    Szkoła Podstawowa w Załużu
14.    Szkoła Podstawowa w Cieszanowie
15.    Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju
16.    Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie
17.    Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

Prace wykonano wieloma technikami, przez połączenie rozmaitych materiałów oraz z użyciem różnorodnych technik plastycznych. Wszystkie były w swoim rodzaju wyjątkowe i przysporzyły dużego kłopotu jurorom z wytypowaniem zwycięzców. Ostatecznie przyznano: 7 pierwszych miejsc,   9 drugich miejsc, 9 trzecich miejsc  oraz 75 wyróżnień.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
W kategorii PRZEDSZKOLA:

I MIEJSCE

Kowal Dominika

Miejskie Przedszkole nr 2 Lubaczów

II MIEJSCE

Strojna Zofia

Miejskie Przedszkole nr 2 Lubaczów

Sawka Maciej

Miejskie Przedszkole nr 2 Lubaczów

III MIEJSCE

Łakomczak Oliwia

Miejskie Przedszkole nr 2 Lubaczów

Świerczek Magdalena

Miejskie Przedszkole nr 2 Lubaczów

 

W kategorii KLASA "0"

I MIEJSCE

Sudoł Kinga

Szkoła Podstawowa w Cewkowie

 
 

II MIEJSCE

Kudła Julia

Szkoła Podstawowa w Cewkowie

 
 

III MIEJSCE

Nieckarz Angelika

Szkoła Podstawowa w Cewkowie

 
 

 

W kategorii KLASA "1"

I MIEJSCE

Chomański Filip

Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju

II MIEJSCE

Kowalska Julia

Szkoła Podstawowa w Werchracie

Szmuc Zuzanna

Szkoła Podstawowa w Werchracie

III MIEJSCE

Kłoś Sebastian

Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej

Szymeczko Adam

Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju

 

W kategorii KLASA "2"

I MIEJSCE

Chomański Filip

Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju

II MIEJSCE

Kowalska Julia

Szkoła Podstawowa w Werchracie

Szmuc Zuzanna

Szkoła Podstawowa w Werchracie

III MIEJSCE

Kłoś Sebastian

Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej

Szymeczko Adam

Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju

 

W kategorii KLASA "3"

I MIEJSCE

Zubrzycka Paulina

Szkoła Podstawowa w Cieszanowie

Kolczak Hubert

Szkoła Podstawowa w Cewkowie

II MIEJSCE

Dorota Tomasz

Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej

Ryś Kinga

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

III MIEJSCE

Kryk Natalia

Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach

Mazurkiewicz Kinga

Szkoła Podstawowa w Werchracie

 

Dla zwycięzców i osób wyróżnionych zostały przewidziane nagrody rzeczowe   a dla wszystkich pozostałych uczestników  upominki za udział w konkursie.  Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci  docenianie ich wysiłku włożonego w wykonanie prac każde z nich zostało uhonorowane imiennym dyplomem .

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnych edycji.