LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Dziki zostały policzone!

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniach 22, 23 i 25 października na terenie Nadleśnictwa Lubaczów  przeprowadzono inwentaryzację dzików. Inwentaryzacja polegała na wykonaniu pędzeń na 10% powierzchni lasów znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa. W przypadku Nadleśnictwa Lubaczów było to aż 2605 ha. Pędzenia polegały na obstawieniu przez obserwatorów fragmentów lasu o powierzchni 100-150 ha i przejściu przez obstawiony miot naganiaczy. Zwierzyna przechodząca obok obserwatorów i naganiaczy była skrupulatnie liczona. Obok dzików, które były głównym przedmiotem inwentaryzacji policzono również zwierzynę płową: łosie, jelenie i sarny.

Liczenie przeprowadzano w dwóch 100-osobowych grupach, było to więc dla Nadleśnictwa spore wyzwanie organizacyjne. Dodatkowo wykonywanie pędzeń utrudniły obfite opady deszczu w dniu 22 października. W inwentaryzacji wzięło udział 41 pracowników Nadleśnictwa Lubaczów, 120 myśliwych oraz 40 pracowników zakładów usług leśnych. Na przepędzonych ponad 2600 ha lasów stwierdzono 13 dzików, 9 łosi, 59 jeleni i 85 saren.